Loading...

De privacy en cookies verklaring van GIGEL

In onze privacy en cookies verklaring kun je lezen welke persoonlijke gegevens verwerkt worden bij een bezoek aan de website en/of het gebruik van de diensten van GIGEL.

GIGEL respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en behandelt persoonlijke informatie die je bij een bezoek aan de website verschaft altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens zullen nooit verkocht of overgedragen worden aan anderen, tenzij dit wettelijk verplicht is. De gegevens zijn zo goed mogelijk beveiligd.

Wat wordt bedoeld met het verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Wat vervolgens met persoonsgegevens kan worden gedaan noem je ‘verwerken’. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt GIGEL en waarom?

GIGEL verwerkt persoonsgegevens van mensen die:

 • de website bezoeken:
  • Cookies, IP adres, gegevens over het apparaat waarmee je onze website gebruikt; bijvoorbeeld voor het verbeteren van onze website.
 • zich aanmelden en gebruik maken van de GIGEL app:
  • Naam; om aan te geven wie de GIGEL verstuurt en ontvangt
  • E-mailadres; om contact met je op te nemen als je een vraag hebt achtergelaten via het contactformulier. Of om jou de nieuwsbrief toe te sturen als je je daarvoor hebt aangemeld.
  • Telefoonnummer; is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de app en bijvoorbeeld om contact met je op te nemen als je een vraag hebt gesteld.
  • Adresgegevens; voor het versturen van de GIGEL per post (optioneel).
  • foto en videomateriaal; om je verrassing te personaliseren (optioneel).

Het telefoonnummer en indien nodig, de NAW-gegevens van de ontvanger worden door GIGEL verwerkt om de verrassing tijdig op het juiste adres te kunnen (laten) bezorgen.

Voor het versturen van mailings en/of nieuwsbrieven kunnen wij andere partijen inschakelen. Als zij persoonsgegevens verwerken hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Voor het versturen van mailings en/of nieuwsbrieven kunnen wij andere partijen inschakelen. Als zij persoonsgegevens verwerken hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 • Zich aanmelden als affiliatiepartner van GIGEL:
  • Jouw naam; t.b.v. facturatie
  • Eventuele bedrijfsnaam en gegevens; t.b.v. facturatie
  • (Zakelijk) adres; t.b.v. facturatie
  • E-mailadres, om de factuur aan te sturen en om met jou in contact te kunnen komen bij vragen rondom de samenwerking.
  • Telefoonnummer; om met jou in contact te kunnen komen bij vragen rondom de samenwerking.
  • Website of social media-account; om jouw doelgroep en contentstijl te begrijpen en zo een effectieve en goed afgestemde samenwerking te waarborgen.
  • Bankrekeningnummer; om commissies uit te kunnen betalen.

Wij verwijderen jouw gegevens na beƫindiging van je lidmaatschap van het affiliatieprogramma, met inachtneming van de geldende belastingwetgeving en andere wettelijke bewaarplichten.

Cookies

Bij gebruik van de website en de app worden alleen analytische cookies gebruikt. Via Google Analytics worden deze gegevens bijgehouden. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd maar je kunt de instellingen van je browser wijzigen zodat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. De website bevat verwijzingen naar andere websites die buiten het domein van GIGEL vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met jouw persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij je naar de privacyregelingen van de andere websites.

Hoe komt GIGEL aan jouw persoonsgegevens?

Wij ontvangen jouw gegevens omdat je deze aan ons geeft, bijvoorbeeld omdat je een account aanmaakt.

Bewaartermijn

We bewaren jouw persoonsgegevens over het algemeen zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als je niet langer wilt dat wij jouw gegevens gebruiken om de producten en diensten aan jou te leveren, kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen.

Houd rekening met het volgende als je om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens verzoekt:

 • Sommige van jouw persoonsgegevens kunnen we opslaan als dat nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals detectie en preventie van fraude en het verbeteren van de veiligheid.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We kunnen bijvoorbeeld een deel van jouw informatie bewaren voor fiscale, wettelijke rapportage- en controleverplichtingen.
 • Omdat we het GIGEL platform onderhouden ter bescherming tegen onbedoeld of opzettelijk verlies en vernietiging, kan het zijn dat kopieĆ«n van jouw persoonlijke gegevens gedurende een beperkte periode niet uit onze back-up systemen worden verwijderd. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Bij GIGEL hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze, gelet op hun functie, nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Geeft GIGEL uw persoonsgegevens aan anderen door? 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan anderen. Er worden ook geen gegevens doorgegeven buiten de EU.

Rechten

Recht op informatie

Met dit privacy statement informeert GIGEL jou over wat zij doet met je gegevens. Ook als er andere redenen zijn om je naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat doen. Wij kunnen dat doen door middel van een e-mail of op een andere door ons gekozen wijze.

Recht op inzage en rectificatie

Via [email protected] kun je ons vragen of en welke gegevens wij van jou verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij inzage geven in de gegevens die wij van jou hebben verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kun je ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op gegevensverwijdering

Je kunt ons vragen om gegevens die wij van jou hebben vastgelegd te verwijderen, bijvoorbeeld als je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw gegevens. Ook moet jouw belang gaan boven het belang van GIGEL B.V. om de gegevens te verwerken.

Recht op beperking

Je kan ons vragen de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht ons te vragen om gegevens die je in het kader van contact, bezoek of bijvoorbeeld een nieuwsbrief met ons of met jouw toestemming aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraag je om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Verwerken wij jouw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Bijvoorbeeld bij het maken van opnamen van telefoonopnamen zonder dat dat wettelijk verplicht is? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of jouw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als jouw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten je gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

Recht van bezwaar tegen direct marketing

Je hebt het recht ons te vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat jouw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal, bijvoorbeeld als je niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel onze nieuwsbrieven wil ontvangen. Wij zullen er dan voor zorgen dat je niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Wij kunnen je vragen om je te identificeren als je op basis van bovenstaande rechten bij ons een verzoek doet, bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij jouw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen je dan bijvoorbeeld om je identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook als wij twijfelen of wij de gegevens veilig aan je kunnen versturen. Ook dan kunnen wij je vragen om naar ons komen om je gegevens op te halen.

Het kan zijn dat wij niet aan jouw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van GIGEL B.V. of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij jou dat ook weten.

Passen wij jouw gegevens aan? Of wissen wij jouw gegevens op jouw verzoek? Dan zullen wij dat aan je laten weten en daar waar mogelijk ook de ontvangers van jouw gegevens hierover informeren.

Wijzigingen in deze Privacy en cookies verklaring

Deze privacy en cookies verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden als dit nodig is. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heb je na het lezen van deze privacy en cookies verklaring toch nog vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons? Dan kun je contact opnemen met:

GIGEL B.V. via [email protected]

Heb je een klacht dan kun je contact opnemen met:

GIGEL B.V. via [email protected]

Komen we er samen niet uit of wil je meer informatie? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens